Řešení nedostatků, reklamace

 


Revize - aktualizováno 28. listopadu 2019 Řešení nedostatků - vrácení zboží zakoupeného na E-SHOPU


 

1.  Kdy mohu odstoupit od smlouvy

Může se stát, že výrobek, který jste si koupili přes náš internetový obchod neodpovídá Vašim představám.
a)  Pokud jste výrobek zakoupil v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona 89/2012Sb. (Občanský zákoník) právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dní od převzetí zboží.
b)  V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje. Ale i v těchto případech se budeme snažit Váš problém vyřešit. Vždy je to na domluvě smluvních stran.

 

2.  Kdy nemohu odstoupit od smlouvy

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (§ 1837 zákona 89/2012Sb. Občanský zákoník):
a)  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b)  o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle
na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c)  o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž
cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d)  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e)  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím,
f)  o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však
neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než
vyžádaných náhradních dílů,
g)  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit,
h)  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal nebo mu bylo vygenerováno licenční číslo k zakoupenému software,
i)  o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j)  o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění
poskytuje v určeném termínu,
k)  uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l)  o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s
předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy.

 

3.  Vrácení zboží, zaslání zboží k reklamaci

Zboží nám můžete vrátit dvěma způsoby:
a)  osobním doručením na prodejnu (servis) na adrese Mírová 297/17, 70300 Ostrava-Vítkovice v době od 7,30 do 16,00 hodin
b)  přepravní službou. V tomto případě před odesláním zboží
     -  Vyplňte na našich webových stránkách "Reklamační formulář". Údaje k vyplnění najdete na prodejním dokladu, faktuře. Z rolovacího menu vyberte "Typ reklamace".
     -  Uveďte zboží do původního stavu. Součástí zboží je i reklamní balení.
     -  Ke zboží přibalte kopie nákupních dokladů.
     -  Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy.
     -  Balíček zašlete na adresu servisu:


         pimpala.cz-servis IT
         Mírová 297/17
         Ostrava-Vítkovice
         70300

 


Další otázky a odpovědi ke vrácení zboží


 

4.  Pokud odstupuji od smlouvy, musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu

Přepravní obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Musíme však rozlišovat reklamní obal, který je součástí koupené věci a jeho poškození má za následek snížení hodnoty zboží. V těchto případech máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 

5.  Vrácení zboží v nekompletním stavu (balení), provedení instalace a podobně

Pokud nám vracíte zboží v nekompletním stavu, například bez originálního příslušenství, dochází k výraznému snížení hodnoty zboží. V těchto případech máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 

6.  Jak pohlížet na 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.

 

7. V jaké lhůtě Vám vrátíme peníze

Peníze Vám za vrácené zboží zašleme na váš bankovní účet neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu nebo zpět na náš servis (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. V jednoduchých případech můžete peníze dostat také osobně na naší prodejně.

 

8. Mám pochybnosti, nevím si rady

V tomto případě nás prosím kontaktujte telefonicky (+420 591142142), mailem (pimpala@pimpala.cz) nebo nás kontaktujte přes webový "Kontaktní formulář".

 


Reklamace zboží v záruční době


 

Snažíme se prodávat zboží s vysokou kvalitou od spolehlivých dodavatelů. Nicméně se užíváním může stát, že zboží začne vykazovat chyby ve své funkčnosti. V těchto případech vyvineme co největší usílí, abychom sjednali nápravu a zboží Vám opět sloužilo.

 

9.  Jaké jsou možnosti řešení reklamace

a)  Autorizované servisní středisko - U většiny značkových produktů existují nezávisle na prodejním kanálu (prodejcích) servisní organizace zajišťující pro jednotlivé výrobce odborný autorizovaný servis s potřebným technickým vybavením. Tímto výrobci garantují vysokou kvalitu provedených servisních prací na svých výrobcích.
Pokud se jedná o takovýto výrobek, je nejlepší kontaktovat přímo tuto autorizovanou servisní organizaci, na kterou Vám zašleme kontakt. Vadné zboží si v těchto případech většinou vyzvedne přímo u Vás smluvní dopravce autorizovaného servisu. Ke zboží je nutné přibalit kopie prodejních dokladů. Může se stát, že jste prodejní doklady někde založili a nemůžete je najít. V tomto případě nás kontaktujte a my Vám prodejní doklady dohledáme a zašleme je na Váš registrovaný mail.

b)  Naše servisní středisko (servisní střediska dodavatelů) - v tomto případě bude reklamaci řešit naše servisní oddělení v součinnosti se servisem dodavatelů. Reklamované zboží nám doručíte stejným způsobem, jako v bodě "3. Vrácení zboží, zaslaní zboží k reklamaci".

 

10.  Jak efektivně postupovat při reklamaci:

Vždy se snažíme, abychom  Váš problém vyřešili co nejrychleji. Postupujte prosím podle následujících bodů:
a)  Vyplňte na našich webových stránkách "Reklamační formulář". Údaje k vyplnění najdete na prodejním dokladu, faktuře. Z rolovacího menu vyberte "Typ reklamace".
b)  Vyčkejte na informace našeho servisního oddělení, jak se zbožím naložit. Rozhodneme zda, je pro Vás výhodnější využití značkového servisu nebo zaslání zboží na naše servisní středisko.